مسروق

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) دزدیده شده.

اسکرول به بالا