مسلوک

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) طی شده، رفته شده.

اسکرول به بالا