مسلک

(مَ لَ) [ ع. ] (اِ.) روش، آیین. ج. مسالک.

اسکرول به بالا