مسمی کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) معین کردن، گماشتن.

اسکرول به بالا