مسنون

(مَ) [ ع. ] (ص.) بدبو، متعفن.

اسکرول به بالا