مسکه

(مَ کِ) (اِ.) کره و چربی که از دوغ گیرند.

اسکرول به بالا