مسگر

(مِ گَ) (ص فا.) کسی که ظرف‌های مسی می‌سازد.

اسکرول به بالا