مسیحادم

(مَ. دَ) [ ع – فا. ] (ص مر.) کسی که نفسش مانند حضرت عیسی مرده را زنده می‌کند.

اسکرول به بالا