مشابه

(مُ بِ) [ ع. ] (اِفا.) مثل و مانند، دارای شباهت.

اسکرول به بالا