مشارق

(مَ رِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مشرق.

اسکرول به بالا