مشارکت

(مُ رَ کَ) [ ع. مشارکه ] (مص ل.) شریک شدن.

اسکرول به بالا