مشام

(مَ) [ ع. ] (اِ.) بینی، حس بویایی.

اسکرول به بالا