مشتبه

(مُ تَ بَ) [ ع. ] (اِمف.) به اشتباه افتاده.

اسکرول به بالا