مشترک

(مُ تَ رَ) [ ع. ] (اِمف.) دارای شریک، شریک دار.

اسکرول به بالا