مشتکی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) شکایت کننده، گله کننده.

اسکرول به بالا