مشتی

(مَ یا مُ) (اِ.) نوعی پارچه حریر و لطیف و نازک.

اسکرول به بالا