مشت

(مَ) (ص.) انبوه، بسیار، فراوان.

اسکرول به بالا