مشروح

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) بیان شده، شرح داده شده.

اسکرول به بالا