مشروطه خواه

(~. خا) [ ع – فا. ] (ص.)هوادار حکومت مشروطه.

اسکرول به بالا