مشروف

(مَ) [ ازع. ] (اِ.) وضیع. مق شریف.

اسکرول به بالا