مشغوف

(مَ) [ ع. ] (ص.) دیوانه محبت، شیفته.

اسکرول به بالا