مشمئز

(مُ مَ ئِ) [ ع. ] (اِفا.) بیزار، رمیده.

اسکرول به بالا