مشهور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) پرآوازه، نامور.

اسکرول به بالا