مشوب

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) آلوده شده، آمیخته، آشفته.

اسکرول به بالا