مشوش

(مُ شَ وَّ) [ ع. ] (اِمف.) آشفته، پریشان.

اسکرول به بالا