مشوق

(مُ شَ وَّ) [ ع. ] (اِفا.) به شوق آورده شده.

اسکرول به بالا