مشکدم

(~. دَ) (اِ.) پرنده‌ای سیاه رنگ و خوش آواز.

اسکرول به بالا