مشکی

(مِ) (ص نسب.) تیره رنگ، سیاه.

اسکرول به بالا