مشک فام

(~.) (ص مر.)به رنگ مشک، سیاه.

اسکرول به بالا