مصادر

(مَ دِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مصدر.

اسکرول به بالا