مصاع

(مَ صَّ) [ ع. ] (ص.) مرد سخت شمشیر زننده.

اسکرول به بالا