مصالح

(مُ لِ) [ ع. ] (اِفا.) سازش کننده.

اسکرول به بالا