مصباح

(مِ) [ ع. ] (اِ.) چراغ. ج. مصابیح.

اسکرول به بالا