مصدوم

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) صدمه دیده، آسیب رسیده.

اسکرول به بالا