مصروف

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) صرف شده، خرج شده.

اسکرول به بالا