منحوت

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) تراشیده شده، نجاری شده.

اسکرول به بالا