منحور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) گلو بریده، نحر کرده شده.

اسکرول به بالا