منخر

(مِ خَ) [ ع. ] (اِ.) سوراخ بینی. ج. مناخر.

اسکرول به بالا