مندرج

(مُ دَ رِ) [ ع. ] (اِفا.)درج شده، گنجیده – شده.

اسکرول به بالا