منده

(مَ دِ) (اِ.) سبو، کوزه شکسته.

اسکرول به بالا