مندور

(مَ) (ص.)
۱- فقیر، درمانده، بدبخت.
۲- خسیس.

اسکرول به بالا