منفی

(مَ فا) [ ع. ] (اِ.) محل تبعید، تبعیدگاه.

اسکرول به بالا