منقل

(مَ قَ) [ ع. ] (اِ.) آتشدان، مجمر.

اسکرول به بالا