منهی

(مَ یّ) [ ع. ] (اِمف.) نهی کرده شده، باز داشته.

اسکرول به بالا