منکوب

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) رنج دیده، سختی کشیده.

اسکرول به بالا