منیزیم

(مَ یِ یُ) [ فر. ] (اِ.) = منیزیوم: فلزی است سبک و با جلای نقره‌ای که در هوا به آسانی جلای خود را از دست می‌دهد و کدر می‌شود. با نور سفید خیره کننده‌ای می‌سوزد و به اکسید منیزیم تبدیل می‌شود. این فلز از عناصر فراوان طبیعت است ولی به حالت آزاد وجود ندارد.

اسکرول به بالا