مهادنت

(مُ دِ نَ) [ ع. مهادنه ] (مص ل.) صلح کردن.

اسکرول به بالا