مهان

(مُ) [ ع. ] (اِمف.) خوار کرده شده.

اسکرول به بالا