مهبل

(مَ بَ یا بِ) [ ع. ] (اِ.) زهدان، رحم زن.

اسکرول به بالا