مهتدی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) راه راست یافته.

اسکرول به بالا